Menu Zamknij

Czym jest ubezpieczenie mienia i co można nim objąć

Pod terminem słowa mienie, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, rozumieć należy własność, ale także inne prawa majątkowe. Może być ono zarówno nieruchome, jak i ruchome. To pierwsze dotyczy m.in. domów, mieszkań czy lokali użytkowych. To drugie odnosi się do wyposażenia, przykładowo mebli, ale też maszyn czy innego sprzętu, który na stanie ma firma lub osoba prywatna. Jak można się domyślić, jest to duża grupa polis obejmujących zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa.

Polisa mienia, czyli co?

Ubezpieczenie to, mówiąc ogólnie, dotyczy dóbr materialnych. Osoby fizyczne, które decydują się na wykup ubezpieczenia mienia, mogą nim objąć mury, elementy stałe budynku oraz wyposażenie. Mury dotyczą zamkniętej całości konstrukcji, która sprawia, że w danym budynku da się zamieszkać. Jako elementy stałe z kolei trzeba rozumieć wszystko to, czego tak łatwo nie da się wynieść, jak:

– kominki,

– piece,

– instalacje, na przykład panele fotowoltaiczne,

– drzwi, okna oraz parapety,

– zabudowy, takie jak te balkonowe, ale też sprzęt AGD, zamontowany w mieszkaniu.

Polisa mieszkaniowa na wyposażenie obejmuje z kolei nie tylko o meblach wolnostojących, ale też między innymi gotówce, którą trzyma się w domu, płytach i książkach, sprzęcie elektronicznym, sportowym czy muzycznym, jak również niektórych zwierzętach domowych. Lista przedmiotów, które można ubezpieczyć, jest długa.

W polisach dla przedsiębiorstw także wyróżnić da się kilka kategorii:

– mury,

– elementy stałe,

– pojazdy mechaniczne,

– wyposażenie.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie mienia?

Zdecydowanie tak. Polisa taka daje ochronę na wypadek wielu trudnych do przewidzenia okoliczności. Podstawowa opcja mieści zwykle kilka lub kilkanaście zdarzeń, jednak można zdecydować się na jej rozszerzenie. Największą popularnością cieszę się te, obejmujące zalanie, pożar, czynniki atmosferyczne takie jak powódź, śnieg i mróz, grad czy silny wiatr. Są to zatem najbardziej prawdopodobne zdarzenia. W niektórych sytuacjach warto jednak rozważyć także inne opcje jak na przykład to, że na budynek spadnie samolot, czy uderzy w nie pojazd mechaniczny. W skład polisy wchodzić może też włamanie z rabunkiem oraz dewastacja mienia m.in. przez osoby wynajmujące mieszkanie.

Czy ubezpieczenie jest drogie?

Koszt rocznego ubezpieczenia to zwykle kilkaset złotych. Wartość ta różni się w zależności od ubezpieczyciela. Nie jest to więc wygórowana cena. Z tego też względu coraz więcej osób decyduje się na to rozwiązanie. Dodatkowo ubezpieczenie mienia jest często warunkiem niezbędnym podczas spłaty kredytu hipotecznego.