Menu Zamknij

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – jak należy postępować

Zarówno podczas kupna, jak i sprzedaży auta niezbędne jest sporządzenie umowy kupna-sprzedaży. Zawiera ona najważniejsze informacje o przedmiocie oraz osobach biorących udział w transakcji. Jednocześnie rozwiewa wątpliwości co do opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Taka umowa jest niezbędnym dokumentem, aby prawidłowo wykonać zgłoszenie sprzedaży samochodu. Co jeszcze potrzebne jest do załatwienia formalności? Kiedy i gdzie dostarczyć papiery, aby pozbyć się wszelkich powiązań ze sprzedanym autem?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby prawidłowo wykonać zgłoszenie sprzedaży samochodu, należy zebrać dokumenty, które poświadczą, że dana transakcja faktycznie miała miejsce. Co będzie potrzebne?

– Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, czyli pisemne oświadczenie, które potwierdza, że sprzedający nie jest już właścicielem pojazdu. Może mieć ono dowolną formę (także odręczną). Najważniejsze, by zawierało wszystkie potrzebne informacje. Jeśli boimy się, że coś zostanie pominięte, warto skorzystać ze wzorów dostępnych w internecie lub gotowych druków, które znaleźć można w Wydziale Komunikacji.

– Umowa kupna-sprzedaży samochodu. Zawiera ona najważniejsze informacje o osobach i przedmiocie transakcji.

– Dokument potwierdzający tożsamość.

Jeśli pojazd miał więcej niż jednego właściciela, musi on być obecny przy załatwianiu formalności. W przypadku gdy nie jest to możliwe, potrzebne będzie jego pełnomocnictwo na urzędowym druku upoważnienia do rejestracji pojazdów.

Gdzie i kiedy dostarczyć dokumenty?

Zmiana właściciela auta musi zostać zgłoszona najpóźniej trzydziestego dnia od daty zawarcia umowy. Za niedotrzymanie terminu grozi kara pieniężna od 200 do 1000 złotych. Dokumenty w pierwszej kolejności należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Z punktu widzenia sprzedającego, najlepiej formalności załatwić jak najszybciej. Dlaczego? W przypadku braku zgłoszenia w świetle prawa wciąż jest on właścicielem auta. Odpowiedzialność za ewentualną kolizję czy wypadek, w którym weźmie udział nabywca, spada na niego.

Kolejnym miejscem, do którego należy udać się po sprzedaży samochodu, jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Przeznaczone jest na to 14 dni od momentu podpisania umowy. W razie braku zgłoszenia w dalszym ciągu naliczane będą składki za ubezpieczenie auta. Wyjaśnienie sytuacji może być czasochłonne, więc lepiej tego uniknąć.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w internecie

Obecnie sprzedaż samochodu można zgłosić również online. Wystarczą dane nabywcy i skan umowy kupna-sprzedaży. Jest to sposób bezpieczny, a przede wszystkim oszczędza czas, który trzeba spędzić w urzędach. Zgłoszenia dokonać można poprzez profil zaufany. Po zalogowaniu się wystarczy wybrać zakładkę “zbycie pojazdu”, potem strona sama generuje kolejne kroki. Zgłoszenie internetowe jest prostsze także w momencie, gdy auto miało drugiego właściciela. Nie potrzebne jest pełnomocnictwo, wystarczy zaznaczyć, że działa się za jego zgodą. Wniosek zatwierdza się podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym.